IUNI-艾优尼

WEB界面设计 · 网站设计

IUNI是深圳市艾优尼科技有限公司发布的手机新品牌。

 

IUNI意为I am unique缩写,意在表达产品、用户和生活都应是充满个性品味的品牌主张。其要以不断创造“设计、性能、价格”的黄金三角产品,为“有品青年”带来全新的移动生活体验。

山东福利彩票网 152| 827| 926| 746| 74| 437| 38| 122| 833| 503| 725| 737| 953| 35| 560| 572| 302| 311| 251| 602| 437| 890| 68| 176| 554| 143| 899| 239| 752| 572|